O firmie

Towarzystwo ubezpieczeniowe, założone w 1910 roku we Francji.  Specjalizuje się w indywidualnych ubezpieczeniach na życie. Głównym celem, jaki sobie stawia, jest zapewnienie ochrony finansowej rodzinom w razie nieprzewidzianych zdarzeń losowych

Ubezpieczenia