O firmie

Największa instytucja finansowa w Polsce oraz Europie Środkowo-Wschodniej. Od 2010 roku spółka PZU SA jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Ubezpieczenia