O firmie

Wiodący ubezpieczyciel w Austrii, działa także w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. W Polsce jest liderem w ubezpieczaniu majątku spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz ich mieszkańców. Oferuje również ubezpieczenia indywidualne.

Ubezpieczenia